مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

اروپا

جمهوری چک از کشورهای پیشرفته با ترکم چمعیت قابل توجه در مرکز اروپاست که در یک دهه اخیر روند رو به رشد طی نموده و حجم مبادلات خارجی اش از ۱۶۰ میلیارد یورو به ۲۶۰...

ایران

اعلام تاریخ جدید برگزاری اولین کنفرانس ملی دیپلماسی و چالش های فرامرزی زیست محیطی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰...
روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۱، گروه مطالعات آفریقا سومین نشست گروه با عنوان آینده نگاری در روابط ایران و آفریقا را در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار کرد.

ایران

بهره گیری از متاتئوری به معنای نظریه ای برتر و فراتر از تئوری‌ها که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از ایده‌های رقیب را تجزیه، تحلیل، مقایسه و ارزیابی کند. (م...

آفریقا

اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به ۵۰ رهبر و نمایندگان آفریقایی برای یک نشست کلیدی به میزبانی بایدن رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شدند.

اروپا

جان مرشایمر، نظریه‌پرداز مشهور رئالیسم تهاجمی، در کتاب «تراژدی سیاست قدرت های بزرگ» معتقد است؛ امریکا به منظور «حفظ و بازتولید نظم هژمونیک خودش» همواره به دنبال...

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

ایران

افتتاحیه ششمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی با عنوان «دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایران؛ قواعد، دستاوردها و ابتکارات ایرانی» برگزار گردید. این نشست با حضور حسی...

اروپا

اتحادیه اروپا در اردیبهشت ۱۴۰۱، برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمینه‌های مخ...

آسیای مرکزی و قفقاز

در ژئوپلیتیک هزاره سوم بدون تردید باید به بحران‌های متکثر در جغرافیای اورآسیا اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصة چالش های قومی و روابط بین اقلیت‌ها و حکومت‌ها...