توسعه‌پایدار و محیط‌زیست درسیاست خارجی ایران

تالیف: دکتر جواد امین منصور
۱۴ تیر ۱۴۰۱
مشاهده ۴۳۱۴

فهرست مطالب

معرفی کتاب

کتاب به‌قلم آقای دکتر جواد امین‌منصور در 375 صفحه توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی منتشر شد. در درگاه اول کتاب به واژه‌ها و مفاهیم، نظریه‌ها و انواع رهیافت‌ها برای اجرای سیاست‌های مربوط به محیط‌زیست و توسعه‌پایدار درجهان اشاره شده و روند تحول در مباحث و نتایج گردهمایی‌های مهم بین‌المللی درزمینه‌های توسعه‌پایدار و محیط‌زیست تشریح شده‌اند. در درگاه دوم به اسناد بالادستی مرتبط با محیط‌زیست و توسعه‌پایدار درکشور برای روشن‌شدن زمینه‌های سیاسی و حقوقی اشاره و سپس وضعیت محیط‌زیست کشور، عملکرد در داخل و مشارکت دولت‌های مختلف در ج.ا. ایران درنهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز چگونگی جذب منابع مالی بین‌المللی برای پروژه‌های ملی مربوط به محیط‌زیست بررسی شده است. درپایان، مطالب جمع‌بندی و نتیجه آن درقالب پیشنهادی برای اقدام در چارچوب سیاست‌ها به‌ویژه سیاست خارجی درسطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی درپرتو توسعه‌پایدار با مدیریت مطلوب محیط‌زیست به‌منظور نجات از بحران کنونی کشور ارایه شده است. پژوهشگر در کتاب به این نتیجه می‌رسد که وضعیت موجود، مسیری پُرمخاطره است، محیط‌زیست کشور درمعرض نابودی است و باید در سیاست‌های داخلی و خارجی  حفاظت از محیط‌زیست دراولویت قرارگیرد.

درکتاب آمده که توسعه صنعتی و کشاورزی و گسترش خدمات به‌سیطره سریع‌تر و وسیع‌تر انسان برطبیعت منجر شده و بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی باعث به‌هم‌خوردن تعادل چرخه‌های طبیعی آب و کربن، کمیابی آب شیرین، آسیب وارد‌شدن به گونه‌های جانوری و گیاهی، تهدید امنیت خوراکی، آلودگی آب ‌و هوا و خاک، بیابان‌زایی، تشدید ریزگردها، تجمع فزاینده گازهای گلخانه‌ای درفضا، تغییر آب‌وهوا و نیز پیدایش پدیده گرمایش زمین شده است. درصورت ادامه وضعیت کنونی، عرصه برای زندگی مردم تنگ‌تر شده و نمی‌توان پایانی ‌جز تشدید رقابت افسارگسیخته، جنگ و خونریزی برسر منابع و درنتیجه نابودی بشریت متصور شد. پس باید چاره‌ای اندیشید.

نویسنده، دیپلمات ارشد وزارت امورخارجه با بیش از سی‌سال تجربه مشارکت در فرآیندهای مذاکره‌ای سیاسی بین‌المللی بویژه در زمینه‌های حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، توسعه‌پایدار و انرژی است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
شماره تابستانی مجله آسیای میانه و قفقاز (۱۲۲) منتشر شد و محتوای آن نیز در سایت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی قرار گرفته است. در این شماره شش مقاله به قلم اسات...
نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.