۸ فروردین ۱۴۰۳
مشاهده ۱۶۵۰
علی بمان اقبالی زارچ
منطقه قفقاز جنوبی از دیر باز نقش مهمی در بنیان تمدن‌های کهن و ژئواستراتژی اورآسیا داشته و از مهم ترین شاهراه‌های مواصلاتی شرق به غرب بوده و در دوره معاصر نقش مهمی در انتقال انرژی به منطقه دریای خزر به اروپا داشته و محل همزیستی فرهنگ های مختلف ایرانی؛ روسی؛ آذری و ارمنی و گرجی و غیره بوده است.
در ماه‌های اخیر، حملة اسرائیل به نوار غزه و کشتار بی رحمانه ای که این رژیم علیه مردم فلسطین به راه انداخته به خبر اصلی همه رسانه‌ها تبدیل شده و در نتی...
با گذشت دو سال از منازعه روسیه و اوکراین، تحرکات در جغرافیا، حوزه نرم و روایت سازی تشدید شده است. از طرفی روسیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اشغ...