بهمن ۱۳۹۹
علی اکبر جوکار
صلح و امنیت افغانستان از جمله موضوعات مهم امنیت بین ‌المللی است که کشورهای زیادی از جمله همسایگان این کشور را در آسیای مرکزی درگیر خود نموده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ ۱۹ آبان ماه سال جاری (۹ نوامبر ۲۰۲۰) در پی جنگی ۴۴ روزه، قرارداد صلحی را با میانجی گری روسیه امضا کردند که بر اسا...
در پی پیروزی احزاب جنوبی نزدیک به رئیس‏ جمهور در انتخابات پارلمانی ۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۳ مهرماه ۱۳۹۹) قرقیزستان و عدم راهیابی احزاب شمالی به مجلس آتی، این ...