خرداد ۱۴۰۲
مشاهده ۶۶
سید محمدرضا روحانی
نتایج انتخابات سال ۱۴۰۰ که بر اساس قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۹(۲۰۲۰) برگزار گردید اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه از دستیابی به تعداد کرسی‌های پارلمانی مورد انتظار بازماندند و کاندیداهای این احزاب در اکثر حوزه‌ها در رقابت با دیگر کاندیداها با شکست مواجه شدند، در حالی که برخی از شخصیت های مستقل و برخی از چهره‌های مخالف موسوم به اکتبری‌ها موفق به کسب کرسی و ورود پارلمان در این دور از انتخابات شدند.
انتخابات قریب الوقوع ترکیه و رقابت فشرده ای که اکنون بین اردوغان و کمال قلیچ اوغلو در جریان است، بیش از هر زمان دیگری بیانگر اهمیت نقش ژئوپلوتیک ترکیه...
در ژئوپلیتیک هزاره سوم بدون تردید باید به بحران‌های متکثر در جغرافیای اورآسیا اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصة چالش های قومی و روابط بین اقلیت‌ها ...