۱ شهریور ۱۴۰۲
مشاهده ۱۲۴۴
علی بمان اقبالی زارچ
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه بسته جهان همواره نقش مهمی‌برای کشورهای ساحلی بویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه داشته است. اگرچه در برهه‌ای از زمان این منبع بزرگ آبی نادیده گرفته شد اما در حال حاضر این منطقه با وضعیت جدید از جمله رنسانس دوباره روسیه، ایران قدرتمند، آذربایجان جاه طلب، چین در حال رشد و ظهور افراط‌گرایی اسلامی دست و پنجه نرم می نماید. این درحالی است که در هزاره سوم با توجه به اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز، این منطقه جایگاه برجسته تری برای کشورهای ساحلی و در فرایند تامین انرژی اروپا و ترکیه بدست آورده است.
تداوم جنگ در اوکراین تغییرات مهمی را در ژئوپلیتیک مناطق پیرامونی و محور اورآسیا موجب شده است که یکی از قابل مشاهده ترین و پر سر و صدا ترین با اندکی ف...
در ژئوپلیتیک هزاره سوم بدون تردید باید به بحران‌های متکثر در جغرافیای اورآسیا اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصة چالش های قومی و روابط بین اقلیت‌ها ...