مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

اروپا

شروع نهضت های حقوق بشری در فرانسه پس از انقلاب کبیر این کشور در سال ۱۷۸۹ شکل گرفت و از سال ۱۷۹۱ بود که بیانیه حقوق بشر زنان منتشر گردید.

ایران

شاید کم و بیش با حملات سایبری آشنایی داشته باشید و اسم آن را شنیده باشید، جنگ ؛ امنیت و فضای سایبری چیست؟
بیست و سومین جلسه شورای اسناد و مدارک دفاع مقدس در روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، به میزبانی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

غرب آسیا و شمال آفریقا

در گفتگو با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن، تاثیر جنگ اوکراین بر مصر و مسئله فلسطین را مورد بررسی قرار داده ایم.

آمریکا

پس از ناامیدی دولت امریکا از ایجاد روابط عادی با ایران در دولت بازرگان، متعاقب اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، الگوی رفتاری دولت امریکا در قبال ...

ایران

دانش روابط بین الملل در نیم قرن اخیر توسعه زیادی پذیرفته و همچنان در حال گسترش است.

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

اروپا

پس از فروپاشی شوروی، پرسش از نظم جایگزین ساختار دوقطبی نظام بین‌الملل در دوران جنگ سرد، یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران و نظریه‌پردازان روابط‌بین‌الملل را تشکیل...

ایران

در آیینه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس عصر مغول و ایلخانی در مسیر جاده ابریشم