مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

رویداد ها

هیاتی از مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، در مجمع سلیمانیه ۲۰۲۴ که در روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه 1403 در سلیمانیه عراق برگزار شد شرکت نمود.
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت مذاکرات سیاسی بین المللی
آقای علیرضا خدا قلی پور دستیار معاونت پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی در جریان سفر به چین، روز جمعه ۲۴ فروردین ماه 1403 با آقای شو جیانگ، معاو...

اوراسیا

نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محسن پاک آیین
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علیرضا بیکدلی
نویسنده:علی اکبر جوکار

آفریقا و غرب آسیا

نویسنده:مجتبی فردوسی پور
نویسنده:محمد نیکخواه
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:محمد مهدی مظاهری
نویسنده:سید محمدرضا روحانی
نویسنده:سید محمد حسینی

اروپا و امریکا

نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:حمیدرضا نافذعارفی
نویسنده:سید اسماعیل یاسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ

آسیا و اقیانوسیه

نویسنده:حمیدرضا بداقی
نویسنده:خلیل شیرغلامی
نویسنده:حسین ابراهیم خانی

نظری و راهبردی

نویسنده:محمد خوش هیکل آزاد و حمید رضا ارشدی
نویسنده:محمد فرهاد کلینی
نویسنده:مهدی سلامی
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:محمد خوش هیکل آزاد و محمدرضا مفتح
نویسنده:محمد مهدی مظاهری

اسناد و تاریخ شفاهی

نویسنده:محیا شعیبی عمرانی
نویسنده:محیا شعیبی عمرانی

حقوق بين الملل، حقوق بشر و زنان

نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:حسین امیر‌عبداللهیان
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محمد مهدی مظاهری
نویسنده:محسن بهاروند
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:سید علی ساداتی نژاد

دیپلماسی اقتصادی و محیط زیست

نویسنده:غلامعلی خوشرو
نویسنده:محسن حبیبی/ احمد بخشایشی اردستانی/ سیدعلی طباطبائی پناه