جامعه بی سر
نظم در سیاست جهان

مولف: هدلی بال
با دو مقدمه از اندرو هورِل و استانلی‌هافمن
ترجمه و توضیحات از فرهنگ رجایی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تالیف: رابرت اُبرین / مارک ویلیامز / ترجمه: غلامعلی چگنی زاده / میترا راه نجات