برگزاری جلسه هم اندیشی با برخی اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران

۱۵ اسفند ۱۴۰۱
جلسه هم اندیشی و هم افزایی میان مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و برخی از اساتید و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در محل مرکز مطالعات با حضور دکتر شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات مورخ ۱۳ اسفندماه برگزار شد.
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه نشست مشترک با هیات روسیه از موسسه‌های مختلف از جمله پریماکوف روسیه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برگزار نمود.
تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی میان مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و اندیشکده حکمرانی شریف توسط دکتر شیخ الاسلامی ...