نشست مشترک با موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در خصوص سیاست همسایگی

۳۰ آبان ۱۴۰۰
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام پیرامون سیاست همسایگی در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و آکادمی علوم اجتماعی شانگهای چین پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی روز چهارشنبه مورخ ۱۹...
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه امور بین الملل لهستان پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ­ای و بین المللی روز شنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ب...