نشست مجازی مشترک با موسسه مطالعات صلح و امنیت اتیوپی (IPSS)

۹ شهریور ۱۴۰۰
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه مطالعات صلح و امنیت اتیوپی (IPSS)، پیرامون همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه ای روز سه شنبه مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسات روابط بین الملل معاصر چین پیرامون موضوعات دوجانبه و بین المللی روز چهارشنبه مورخ ۳ شهریور ۱۴...
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و آکادمی دیپلماتیک بولیوی پیرامون موضوعات همکاری‌های بین موسسه ای، دوجانبه و منطقه ای روز سه شنبه مور...