وبینار مشترک با موسسه مطالعات راهبردی و منطقه ای ریاست جمهوری ازبکستان (ISRS)

۶ اسفند ۱۳۹۹
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه مطالعات راهبردی و منطقه ای ریاست جمهوری ازبکستان (ISRS) پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه (PF) سری لانکا پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز سه شنبه مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ برگزا...
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و بنیاد تحقیقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه (SETA) پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز ...