وبینار مشترک با مرکز مطالعات بین الملل ایتالیا(Ce.S.I)

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ایران و مرکز مطالعات بین الملل ایتالیا (Ce.S.I) پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه امنیت ملی راهبردی کره جنوبی (INSS) پیرامون مسائل منطقه ای و بین­ المللی روز دوشنبه مور...