سخنرانی رئیس بنیاد صلح ساساکاوای ژاپن در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و دیدار با رئیس مرکز

۸ اسفند ۱۴۰۲
دکتر آتسوشی سونامی، رئیس بنیاد صلح ساساکاوا، روز سه شنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ با کارشناسان و صاحبنظران حاضر در جلسه به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
در چارچوب برنامه تبادل دانشجوی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با بنیاد صلح ساساکاوای ژاپن، گروهی ۹ نفره از دانشجویان ژاپنی به همراه یک سرپرس...
هیاتی از مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به سرپرستی دکتر خلیل شیرغلامی معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز و با حضور آقای دامن پاک جامی‌کارشناس ارشد مرکز و ب...