نشست مجازی مشترک با موسسه مطالعات راهبردی و بین المللی مالزی (ISIS)

۲۱ تیر ۱۴۰۰
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه مطالعات راهبردی و بین المللی مالزی (ISIS) پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز دوشنبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و بنیاد صلح ساساکاوا ژاپن پیرامون موضوعات منطقه­ شرق و غرب آسیا روز سه شنبه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار ش...
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و بنیاد راندلی گرجستان به همراه سفیر این کشور، پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه ای روز چهارشنبه م...