میزگرد مشترک با موسسه برگهوف آلمان: بررسی آخرین تحولات یمن و افغانستان

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه برگهوف پیرامون مسائل یمن و افغانستان روز شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور آقایان دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، و آقای اولیور ویلز (Oliver Wils) رئیس بخش خاورمیانه موسسه مذکور و تعدادی از کارشناسان مطالعاتی از سوی دو طرف برگزار شد.
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه اروپایی صلح (EIP) پیرامون مسائل منطقه ای و افغانستان روز شنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بر...
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و نهاد پژوهش خلع سلاح سازمان ملل متحد با عنوان «دیدگاه‌ها پیرامون خاورمیانه عاری از سلاح­های کشتار جمعی» رو...