نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و آکادمی مطالعات علوم اجتماعی چین

۲۴ تیر ۱۴۰۳
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه و آکادمی مطالعات علوم اجتماعی شانگهای چین روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ در این مرکز برگزار شد.
معاونت آموزشی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۳ میزبان هیاتی ۸ نفره از دیپلمات های جمهوری ارمنستان بود که برای شرکت در دوره آ...
اساتید و دانشجویان گرامی فصلنامه تاریخ روابط خارجی به صاحب امتیازی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه آمادگی دارد مقالات با درجه علمی- ...