مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

غرب آسیا و شمال آفریقا

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برای اولین بار به ریشه‌ها، تاثیرات و لایه‌های در هم تنیده نزاع و رقابت و قدرت در این دریای مهم و استرتژیک و تاثیر و تاثر آن بر ر...

آمریکا

موضوع چین و آمریکا یکی از اساسی ­ترین مباحث راهبردی جهان معاصر بوده و اغراق آمیز نخواهد بود اگر متذکر شویم که یکی از مهمترین مباحث راهبردی نظام بین الملل کنونی ...
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ایران و مرکز مطالعات بین الملل ایتالیا (Ce.S.I) پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد.

ایران

"از سلسله نشست های اروپا در جهان در حال تغییر در گفتگوهای مدیترانه ای" با شرکت دکتر سید محمد کاظم سجادپور - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آسیای مرکزی و قفقاز

روابط جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در دهه اخیر از شتاب بسیار بالائی برخوردار بوده است. افزایش دو برابری تبادلات تجاری دو کشور، امضاء توافقنامه‌های مهم در حوز...

ایران

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همراه مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و انجمن علمی علوم سیاسی برگزار می کند؛

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

آسیا و اقیانوسیه

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، در ادامه بحث شفاف سازی سند همکاری‌های دراز مدت ایران و چین، روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ گفتگویی با کارشناسان مطرح در این حوزه به ع...

آسیا و اقیانوسیه

در خلال دهه اخیر عنوان "شراکت راهبردی" از اهمیت ویژه ای در مباحثات روابط بین الملل برخوردار شده است. این عنوان بیانگر نوعی جدید از تعهد بین المللی و منعکس کننده...

غرب آسیا و شمال آفریقا

ساخت سد، به ویژه بر رودخانه‌هایی که در مسیر خود از کشورهای دیگری نیز عبور می‌کنند، همواره محل نزاع بوده است. چرا که کشورهای پایین دست را با بحران آب و تغییرات م...