مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

رویداد ها

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه و آکادمی مطالعات علوم اجتماعی شانگهای چین روز یکشنبه 24 تیر ماه 1403 در این مرکز برگزار شد.
معاونت آموزشی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی از تاریخ 10 تا 19 تیر 1403 میزبان هیاتی 8 نفره از دیپلمات های جمهوری ارمنستان بود که برای شرکت در دوره آموزشی به ا...
اساتید و دانشجویان گرامی فصلنامه تاریخ روابط خارجی به صاحب امتیازی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه آمادگی دارد مقالات با درجه علمی- پژوهشی مرب...

اوراسیا

نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محسن پاک آیین
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ

آفریقا و غرب آسیا

نویسنده:محمد رضا دهشیری
نویسنده:مجتبی فردوسی پور
نویسنده:محمد نیکخواه
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:محمد مهدی مظاهری
نویسنده:سید محمدرضا روحانی

اروپا و امریکا

نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:حمیدرضا نافذعارفی
نویسنده:سید اسماعیل یاسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ

آسیا و اقیانوسیه

نویسنده:حمیدرضا بداقی
نویسنده:خلیل شیرغلامی
نویسنده:حسین ابراهیم خانی

نظری و راهبردی

نویسنده:محمد خوش هیکل آزاد و حمید رضا ارشدی
نویسنده:محمد فرهاد کلینی
نویسنده:مهدی سلامی
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:محمد خوش هیکل آزاد و محمدرضا مفتح

اسناد و تاریخ شفاهی

نویسنده:محیا شعیبی عمرانی
نویسنده:محیا شعیبی عمرانی

حقوق بين الملل، حقوق بشر و زنان

نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:حسین امیر‌عبداللهیان
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محمد مهدی مظاهری
نویسنده:محسن بهاروند
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:سید علی ساداتی نژاد

دیپلماسی اقتصادی و محیط زیست

نویسنده:غلامعلی خوشرو
نویسنده:محسن حبیبی/ احمد بخشایشی اردستانی/ سیدعلی طباطبائی پناه