مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

آمریکا

با توجه به سیستم حکومتی آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا حدود یکسال دیگر در راس قدرت مسلط بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا خواهد بود زیرا به احتمال قوی در انتخا...

آسیا و اقیانوسیه

چین با ارائه طرح چهارماده ای خود درباره افغانستان مصمم ترین بازیگر خارجی محسوب می‌شود که سعی در تثبیت اوضاع با کمک پاکستان و تاجیکستان دارد، در حالی که سیاست سا...
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام پیرامون سیاست همسایگی در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید.

آسیا و اقیانوسیه

روز دوشنبه ۲۴ آبان، شی جینپینگ و جو بایدن رؤسای جمهور چین و آمریکا در یک دیدار مجازی سه و نیم ساعته، به گفتگو در مورد مسائل مختلف بویژه اختلافات دو کشور پرداختن...

غرب آسیا و شمال آفریقا

پنجمین دوره انتخابات و نخستین انتخابات زود هنگام عراق پس از سقوط حزب بعث در سال ۱۳۸۲، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. انتخابات مزبور باید در تاریخ مقرر آن...

ایران

جوامع ایرانی در خارج از کشور و سیاست خارجی ایران

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

اروپا

دادگاه قانون اساسی لهستان هفته پیش رایی صادر نمود که برخی از مواد معاهدات اتحادیه اروپا و یکی از اصول کلیدی همگرایی اروپا که با قانون اساسی این کشور ناسازگار اس...

آسیا و اقیانوسیه

پس از افغانستان، خاورمیانه در زمره مناطقی بود که بیشترین تاثیر را از تحولات یازده سپتامبر پذیرفت. اشغال عراق، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، جنگ داخلی سوریه...

آسیا و اقیانوسیه

علیرغم پیش بینی‌ها درباره آینده جهانی با کشورهای دارای سلاح هسته ای، سابقه رژیم جهانی عدم اشاعه هسته ای چشمگیر است.