سومین مجمع گفت‌وگوی تهران (TDF ۲۰۲۲)

سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲

سومین مجمع گفت‌وگوی تهران (TDF ۲۰۲۲) دوشنبه ۲۸ آذر در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید.