مجموعه پادکست های روسیه
قسمت اول: روابط روسیه و آمریکا

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
توسط مجتبی روزبهانی، مهندس میر محمود موسوی و محسن روحی صفت