خاورمیانه بیست سال پس از یازده سپتامبر؛ آیا درس های کافی از بی ثباتی آموخته است؟

پس از افغانستان، خاورمیانه در زمره مناطقی بود که بیشترین تاثیر را از تحولات یازده سپتامبر پذیرفت. اشغال عراق، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، جنگ داخلی سوریه، و بهاری که زود به خزان عربی تبدیل شد، ظهور و سقوط داعش و ... برخی از مهمترین تحولاتی بود که مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر حوادث ۱۱ سپتامبر شکل گرفتند. در این پادکست تلاش خواهد شد تاثیر ۱۱ سپتامبر بر مسائل خاورمیانه و هزینه های آن برای خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد. در این پادکست در خدمت سه تن از اساتید برجسته مسائل خاورمیانه هستیم.
جناب آقای صباح زنگنه؛ نماینده پیشین ایران در سازمان کنفرانس اسلامی و صاحب نظر در مسائل خاورمیانه،
جناب آقای دکتر حسن احمدیان، متخصص مسائل خاورمیانه و عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران؛
جناب آقای فردوسی پور؛ سفیر سابق جمهوری اسلامی در اردن، و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه.
سوالات و موضوعات:
عراق امروز چه تفاوت ها و تشابهاتی با عراق ۱۷ سال پیش دارد؟ این کشور چه هزینه هایی پرداخت کرده و چه دستاوردهایی داشته است؟
گروه های خشونت گرا تا چه حد درک واقعی از مناسبات بین المللی دارند و در حال حاضر وضعیت حضور و نفوذ آمریکا در سرزمین های عربی چگونه است؟
حوادث ۱۱ سپتامبر چه تاثیری بر مسئله فلسطین گذاشت؟
چرا ایران علیرغم نقش مهمی که در مبارزه با تروریسم داشته نتوانسته این نقش خود را به یک دستاورد بین المللی ترجمه کند؟
داعش چگونه شکل گرفت و چه هزینه هایی بر منطقه تحمیل کرد؟ نقش کشورهای منطقه در شکل گیری آن چه بود؟

مهمترین برندگان جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه چه کسانی بوده اند؟
مهمترین ریشه های بی ثباتی در منطقه را چگونه می توان دسته بندی کرد؟ و چگونه می توان خاورمیانه ای باثبات و توسعه یافته داشت؟