خرداد ۱۴۰۰
نوشته هدلی بال و ترجمه آقای دکتر فرهنگ رجایی
در سی و دومین سال از ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، مرکزمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بر اساس سنوات گذشته نشست تخصصی بین المللی مجازی پیر...