دی ۱۳۹۹
با توجه به اهمیت مطالعات تاریخی و شکل گیری سیاست خارجی در یپلماسی ایران، کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران برای چهارمین سال متوالی توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در روز یکشنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد.
در این گفتگو جناب آقای دکتر ظریف مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون آثار شیوع ویروس کوئید ۱۹ در ایران و تشدید تبعات آن به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا...
پایان محدودیت‌های نقل و انتقال سلاح به و از ایران از تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹