۱ آذر ۱۴۰۲
مشاهده ۴۲۰
مهدی سلامی
با افزایش تنش‌ها بین چین و ایالات متحده آمریکا و به دنبال بحران روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها از تکه‌تکه‌شدن زنجیره تأمین و امنیت تأمین منابع افزایش یافته است. اگرچه تحلیل‌هایی درباره تسلط چین بر عناصر کمیاب معدنی وجود دارد، تلاش‌های جبهه غرب در سال‌های اخیر برای کاهش تسلط پکن بر این منابع، به طور چشمگیری سرعت گرفته است.
با وجود آنکه عدم‌قطعیت‌ها فراوان و صحنه کنونیِ میدان جنگ غزه پرابهام و پیچیده است، به نظر می‌آید رویدادهای لازم برای وقوع جنگ جهانی سوم کافی اما پیشرا...
اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله عالی‌ترین سند بالادستی کشور، در ارتباط با ضرورت ایجاد وحدت و انسجام در میان کشورهای اسلامی اشاره م...