بهمن ۱۳۹۹
محمد نیکخواه
حکومت قذافی ۱۰ سال پیش با مداخله مستقیم نظامی آمریکا از هم پاشید و از آن موقع ثبات کشور لیبی از دست رفت و سرزمین و منابع آن بارها بین گروه‌های گوناگون و دو دولت شرقی و غربی دست به‌دست و محلی برای رقابت‌های دردناک و خون‌بار قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شد.
به دنبال سفر تاریخی ابی احمد به اریتره در سال ۲۰۱۸ و پویایی ایجاد شده برای صلح در شاخ آفریقا، رهبران اتیوپی، اریتره و سومالی در سومین نشست سه جانبه خ...
پیش‎ بینی شده است که اقتصاد تجارت جهانی بر اثر شیوع کرونا حتی تا یک‏ سوم کاهش یابد. این کاهش، از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی ‎سابقه است. در چنین...