خرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۲۲۶
سید محمد حسینی
پس از ناامیدی دولت امریکا از ایجاد روابط عادی با ایران در دولت بازرگان، متعاقب اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، الگوی رفتاری دولت امریکا در قبال ایران در دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه بر اساس الگوی تحریم- مهار و تقابل فعال -غیرفعال تنظیم شد.
چگونه با روش مطالعه رابطه "دیگران با دیگران"، سیاست خارجی را آرام بخش کنیم؟ ترامپ از جمله سیاستمدارانی بود که خدا را بنده نبود. دوست داشت همچون رهب...
خانم "لیز چنی"؛ نماینده کنگره آمریکا اظهار داشته بین ترامپ و حقیقت، نمی‌توانیم هر دو را داشته باشیم. در ابعادی بزرگتر در روابط بین الملل، به نظر می رس...