خرداد ۱۴۰۰
در آستانه نشست سران ناتو در بروکسل (۱۱ ژوئن) گفتگویی داشتیم با آقای دکتر سید وحید کریمی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی.
موضوع چین و آمریکا یکی از اساسی ­ترین مباحث راهبردی جهان معاصر بوده و اغراق آمیز نخواهد بود اگر متذکر شویم که یکی از مهمترین مباحث راهبردی نظام بین ال...
دولت آقای "جو بایدن"، رئیس جمهور جدید آمریکا بر سیاست چند جانبه گرایی و مشورت با اروپا تاکید دارد. سه کشور اروپایی در تعیین راهبرد غرب در مقابل جمهوری...