آذر ۱۴۰۱
مشاهده ۱۱۰۸
سید وحید کریمی
اخبار سیاست داخلی امریکا با مشخص شدن نتیجه انتخابات کنگره متوجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ خواهد شد. چند پیش بینی برای دولت آتی امریکا متصور است که توجه به آنها می‌تواند رهگشا برای تنظیم سیاست خارجی با آمریکا باشد.
سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان با حاشیه سازی و تنش آفرینی زیادی انجام شد. این سفر عالی ترین مقام امریکایی پس از ۲۵ سال به تایوان...
پس از ناامیدی دولت امریکا از ایجاد روابط عادی با ایران در دولت بازرگان، متعاقب اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، الگوی رفتاری دولت امریک...