بهمن ۱۳۹۹
سید وحید کریمی
با توجه به موفقیت حزب دموکرات در کسب برتری در ترکیب مجلس سنای آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، در اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی، از قدرتی بالا برخوردار خواهد بود.
انتخابات ریاست ‎جمهوری ۲۰۲۰ به ‌نوعی نمایش دودستگی و دوقطبی ‏شدن شدید جامعه آمریکاست که به ‏نظر می رسد با روی ‏کارآمدن دولت بایدن بیشتر شود.
سیاست مداران مطلع نسبت به مذاکرات هسته ای و برجام اذعان دارند که توافق هسته ای، یک پیروزی ارزشمند و دستاوردی بزرگ برای چند جانبه گرایی و دیپلماسی است ...