اسفند ۱۳۹۹
سید وحید کریمی
دولت آقای "جو بایدن"، رئیس جمهور جدید آمریکا بر سیاست چند جانبه گرایی و مشورت با اروپا تاکید دارد. سه کشور اروپایی در تعیین راهبرد غرب در مقابل جمهوری اسلامی فعال هستند.
روابط راهبردی آمریکا و چین ازپیروزی انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۴۹ تاکنون که چین به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده، چرخش های مهمی را تجربه کرده است. این رو...
با توجه به موفقیت حزب دموکرات در کسب برتری در ترکیب مجلس سنای آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، در اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی، از قدرتی بال...