شهریور ۱۴۰۰
ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا از ۹۴ تا ۹۷ و استاد دانشگاه استنفورد در مقاله ای در اولین شماره مجله فارین افیرز پس از ۱۱ سپتامبر که همزمان با حمله به افغانستان منتشر شده می نویسد: آمریکا "در حال ساختن اراده ای خشمگینانه برای پاسخگویی به این خشونت علیه بشریت است..."
با گذار از دوره آمریکای ترامپ و تضعیف همکاری آتلانتیکی با کشورهای اروپایی و بغرنج شدن مناسبات در حوزه ناتو هم اکنون دولت جدید بایدن با طراحی مختلف بدن...
به ­دلیل اهمیت استراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس در استراتژی قدرت­ های بزرگ، نوشتار پیش­رو درصدد است به نقش ایالات متحده در الگوی امنیتی خلیج فارس برا...