مهر ۱۳۹۹
نبی سنبلی
عوامل مؤثر بر رفتار رأی‏ دهی مردم در آمریکا و نتیجه نهایی انتخابات به سه گروه عوامل ثابت، عوامل متغیر و وضعیت نامزدها در ایالت‏ های پاندولی تقسیم شده ‏اند.
از میان عوامل ثابت سه عامل نژاد، مذهب و تحصیلات پایین و ترکیب درآمد پایین با نژاد سفید همچنان به نفع ترامپ و حزب جمهوری خواه عمل می‌کند و عوامل سن، هو...
اگرچه انتخابات ریاست‏ جمهوری ایالات‏ متحده موضوعی داخلی و مرتبط با جابه‏ جایی قدرت در درون آمریکاست، اما به دلایل گوناگون، رویدادی با مقیاس ‌های فراتر...