اردیبهشت ۱۴۰۱
مشاهده ۱۳۷
محمدعلی سبحانی
پس از ماه ­ها کشمکش­ های داخلی و منطقه ­ای سرانجام انتخابات در لبنان انجام شد. بدیهی است که رقابت انتخاباتی در لبنان ویژگی ­های خاص خود را دارد و به طور مستقیم به خصوصیات طائفی در لبنان و نیز رقابت ­های منطقه ­ای بستگی دارد و دولتی که در لبنان تشکیل می­ شود محصول همین انتخابات پارلمانی است.
انتخابات لبنان مهد دمکراسی طائفه ای غرب آسیا در تاریخ ۱۶لغایت ۲۵ اردیبهشت جاری در خارج و داخل لبنان آغاز شده است. در انتخابات دوره فعلی سه عنصر اساسی ...
پنجمین دوره انتخابات و نخستین انتخابات زود هنگام عراق پس از سقوط حزب بعث در سال ۱۳۸۲، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. انتخابات مزبور باید در تار...