دی ۱۳۹۹
مجتبی فردوسی پور
تردیدی نیست که رژیم جنایتکار و نژادپرست صهیونیسم با وجود سابقه طولانی نزدیک به یک قرن در اعمال شنیع ترین رویه‌های ضدانسانی و ضد حقوق بشری به ویژه علیه ملت مظلوم فلسطین، هیچگاه دنباله رو روابط مسالمت آمیز با ملت های جهان عرب نبوده و نخواهد بود.
هیئت حاکمه جدید آمریکا شناخت بیشتری از ترکیه داشته و بر اهمیت آن کشور برای آمریکا وقوف کافی دارد. حضور نظامی آمریکا در ترکیه از جهات سیاست های ضدروسی ...
خبر امضای توافق صلح موسوم به آبراهام میان دو کشور عربی و رژیم صهیونیستی با میانجی گری آمریکا انعکاس وسیعی در افکار عمومی منطقه یافت. تحلیل گران غرب عم...