آبان ۱۳۹۹
مجتبی فردوسی پور
تحولات کنونی نظام بین الملل گسترش مناسبات سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را که از بزرگ ترین کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا هستند را بیش از پیش مهم می سازد. تجارب برگرفته از تاریخ همکاری‌های منطقه ای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان، به موازات حضور این سه کشور در سازمان‌های متعدد بین المللی و منطقه ای دیگر، گویای اهمیت همگرایی و مشارکت فعال در برقراری امنیت منطقه ای و بین المللی و برخورداری از ظرفیت های تجارت و انرژی می‌باشد. از این رو، با وجود مشارکت هر سه کشور در فرآیند سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مناسب است نظر به متغیرات منطقه ای، به ویژه لزوم بیش از پیش موازنه سازی در منطقه، شورایی برگرفته از اتحاد راهبردی تهران، آنکارا و اسلام آباد تشکیل ...
موج دوم خیزش های مردمی در کشورهای عربی در سال ۲۰۱۹ در شکل اعتراضات مسالمت آمیز و مستمر در کشورهای الجزایر، سودان و تونس شکل گرفته است. معترضین عرب با ...
حکومت ‎های الجزایر و تونس به عنوان دو کشور همسایه در منطقه شمال آفریقا بعد از آنکه دو انتخابات ریاست ‎جمهوری چالش ‏برانگیز را پشت سر گذاشتند، دولت های...