اسفند ۱۳۹۹
حسین ابراهیم خانی
همان گونه که انتظار می رفت، انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ و بازگشت یک رئیس جمهور دموکرات به کاخ سفید روند اجرایی برخی رویکرد های سیاست خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است.
روابط دوجانبه پاکستان - آمریکا عمدتا متاثر از ملاحظات راهبردی و فراز و نشیب های دوره ای بوده است که هر دو طرف را ناگزیر از تعامل با یکدیگر پیرامون مسا...
درخلال سال‌ های اخیر واژه جغرافیایی جدید «ایندو-پاسیفیک» به‌ عنوان مفهوم منطقه‌ ایِ با کاربرد فزاینده مطرح شده است. همراه با این واژه، صحنه‌ ای از تعا...