مهر ۱۴۰۰
پس از افغانستان، خاورمیانه در زمره مناطقی بود که بیشترین تاثیر را از تحولات یازده سپتامبر پذیرفت. اشغال عراق، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، جنگ داخلی سوریه، و بهاری که زود به خزان عربی تبدیل شد، ظهور و سقوط داعش، و ... برخی از مهمترین تحولاتی بود که مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر حوادث ۱۱ سپتامبر شکل گرفتند.
علیرغم پیش بینی‌ها درباره آینده جهانی با کشورهای دارای سلاح هسته ای، سابقه رژیم جهانی عدم اشاعه هسته ای چشمگیر است.
در دو سه ماه گذشته تحولات افغانستان از پیش بینی کارشناسان پیشی گرفت. در این پادکست به منظور مرور تحولات اخیر و بررسی چشم انداز آینده در خدمت سه تن از ...