مهر ۱۳۹۹
مجتبی روزبهانی
مذاکرات بین افغانی میان دولت افغانستان و گروه طالبان، نهایتاً پس از مدت‎ها تلاش و انتظار، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه مطابق با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
روابط پاکستان با عربستان سعودی که برای چندین دهه دوست و همراه این کشور بود از ناحیه سخنان بی پرده شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که سازمان هم...
مهاجران و پناهندگان به عنوان کسانی که مرزهای بین‏ المللی را برای رهایی از منازعات و درگیری ‏ها و نقض حقوق بشر درنوردیده‏ اند، به ‏ندرت در مرکز توجه رو...