اردیبهشت ۱۴۰۱
مشاهده ۵۳۰
خلیل شیرغلامی
بحران اوکراین فراتر از منازعه میان روسیه و اوکراین، به یک بحران بین المللی با نقش آفرینی بازیگران مختلف تبدیل شده است. سیاست چین بعنوان یکی از قدرت های بزرگ جهانی در قبال این بحران و تنظیم روابط با روسیه و غرب اهمیت زیادی دارد.
با وجود تاکید صریح منشور سازمان شانگهای بر موضوعاتی چون اقتصاد، تجارت، فن آوری، آموزش، گردشگری، بسیاری از ناظران غربی تمایل دارند سازمان همکاری شانگها...
با ظهور سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در حوزه اوراسیای بزرگ، تهران همواره این سازوکار را جهت ترویج چندجانبه گرایی، ایجاد نظم امنیتی...