تیر ۱۴۰۰
در دومین پادکست افغانستان با حضور دو نفر از کارشناسان ارشد مسائل افغانستان در دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، جناب آقای قادری و جناب آقای روحی صفت، به آخرین تحولات روند صلح در افغانستان پرداخته شده است.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تاریخ ۷ ماه مه ۲۰۲۱ در تلاش برای بهبود روابطی تیره که در گذشته ای نزدیک متحمل صدمات جدی شده بود، عازم دیداری سه روزه از...
مجموعه ای از جزایر کوچک و فاقد سکنه واقع در جنوبی ترین نقطه مجمع الجزایر ژاپن اکنون به خط مقدم تنش با احتمال قابلیت دگرگونی به یک کانون جدید مخاصمه با...