بهمن ۱۴۰۰
مسعود همیانی
با وجود تاکید صریح منشور سازمان شانگهای بر موضوعاتی چون اقتصاد، تجارت، فن آوری، آموزش، گردشگری، بسیاری از ناظران غربی تمایل دارند سازمان همکاری شانگهای را «ضد ناتو» خطاب کنند.
با ظهور سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در حوزه اوراسیای بزرگ، تهران همواره این سازوکار را جهت ترویج چندجانبه گرایی، ایجاد نظم امنیتی...
بر اساس گزارش شبکه سی ان ان مستند به گزارش آژانس های اطلاعاتی آمریکا و تصاویر ماهواره ای، عربستان سعودی در حال توسعه برنامه ساخت موشک های بالستیک سوخت...