پیامدهای جنگ اوکراین برای اروپا

با توجه به وقوع جنگ اوکراین که پیامدهای زیاد منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است طی چند جلسه در نظر داریم این روندها و تحولات را مورد بررسی قرار دهیم. در اولین جلسه امروز در خدمت دو تن از اساتید برجسته مسائل اروپا و اوراسیا در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی هستیم:

جناب آقای کچوییان مدیر گروه مطالعات اروپا و آمریکا و جناب آقای اقبالی مدیر گروه اورآسیا

در این گفتگو سوالات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اند:  

  • بعد از جنگ های بوسنی و کوزوو که در هر دو پای آمریکا نیز به میان کشیده شد، مجددا شاهد وقوع جنگ در اروپا هستیم. حدود چهار ماه از شروع جنگ اوکراین می گذرد. در روزهای اول بسیاری انتظار داشتند که اوکراین به سرعت شکست بخورد و روسیه بتواند اراده خود را بر این کشور تحمیل نماید. اما بر خلاف انتظار، چنین نشد و جنگ در ماه پنجم ادامه دارد. به عنوان شروع بحث خوب است که شنوندگان در جریان روند جنگ و آخرین وضعیت آن قرار گیرند.
  • به نظر می رسد که جنگ اوکراین پس از اوکراین بیشترین تاثیر را بر آلمان داشته است. آلمان به واسطه وابستگی شدید به واردات انرژی از روسیه ناچار به تجدید نظر اساسی در حوزه انرژی شده. لذا به عنوان اولین سوال لطفا تاثیرات جنگ اوکرین بر امنیت انرژی آلمان و اروپا را باز بفرمایید و اینکه به هر حال تا فصل سرما در اروپا شاید کمتر از شش ماه فاصله وجود دارد. کشورهای وارد کننده انرژی چه برنامه هایی در پیش گرفته اند؟
  • از ابتدا بحث احتمال گسترش جنگ به همسایگان اوکراین وجود داشت. این نگرانی همچنان در اروپای شرقی از جمله در لهستان و احتمالا رومانی وجود دارد. ضمن اینکه این کشورها بیشتری میزان مهاجرین را از اوکراین پذیرفتند. تاثیرات جنگ بر اروپای شرقی چگونه بوده و صف بندیها در این منطقه چگونه است؟
  • کشورهای اروپایی بخصوص آلمان به واسطه احساس تهدید نسبت به روسیه، بودجه دفاعی خود را شدیدا افزایش داده اند. این افزایش بودجه نظامی چه عواقبی برای نظم اروپایی خواهد داشت؟ با توجه به تمایل آمریکا به تمرکز بر چین، آیا آلمان مجددا به محور اروپای مستقل تبدیل می شود؟
  • آلمان در مقابل روسیه فاقد بازدارندگی هسته ای است اما عضو ناتو هست؟ آیا بازدارندگی هسته ای و توان نظامی ناتو توانسته احساس امنیت کافی به کشورهای عضو به خصوص در اروپای شرقی بدهد؟ آیا بازدارندگی هسته ای کار می کند؟  با توجه به تجربه اوکراین، آیا این کشورها با عضویت در ناتو احساس امنیت کافی دارند و یا خیر؟
  • نگاه فرانسه و انگلیس به امنیت اروپایی پس از جنگ اوکراین چگونه است؟ گرچه اوکراین عضو ناتو نبود اما به عنوان یک کشور متمایل به غرب و ناتو مورد حمله قرار گرفت. در واقع جرم اوکراین تمایل به ناتو بود. و صرف وقوع این حمله نوعی شکست برای اروپا و آمریکا تلقی می شود. آقای کشورهای اروپایی تمایل به تقویت ظرفیتهای امنیتی اروپا دارند و یا تقویت روابط فراآتلانتیک؟
  • آینده جنگ را در کوتاه مدت – ظرف شش ماه آینده- چگونه پیش بینی می کنید؟