حقوق بشر، دیپلماسی و روابط بین الملل

تالیف: سید محمدکاظم سجادپور با مقدمه محمد جواد ظریف
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
مشاهده ۵۰۹۵

فهرست مطالب

هدف این کتاب اولاً به‌دست‌دادن تحلیلی از موضوع برنامۀ هسته ‏ای ایران از دریچۀ اثرگذاری نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی و سنجش برایند اثرگذاری آن‌ها با محیط بین‏ المللی است، دوماً، با توجه به جامعیت این پرونده و ارتباط آن با متغیرهای مختلف، امکان تسری آن برای تحلیل سایر مقوله‌های سیاست خارجی و استفاده از آن به‌عنوان الگو برای حل سایر مشکلات در حوزۀ مزبور یا ارتقای وضعیت ‏های فروکاسته در سیاست خارجی وجود دارد؛ ازاین‌ رو تحلیل جامع دربارۀ رفتار سیاست خارجی و در اینجا به ‏طور خاص رفتار سیاست خارجی ایران و به‏ طور خاص‏ تر رفتار سیاست خارجی ایران در مورد برنامۀ هسته‏ ای می‏ تواند متضمن الگویی برای استفاده در سایر مقوله‌های سیاست خارجی باشد.

آنچه در این پژوهش به‌دنبال دستیابی به آن هستیم، جست‏وجوی وضعیتی است که در نهایت می‏ تواند حل بحران‏ هایی نظیر برنامۀ هسته ‏ای را میسر کند؛ در واقع درصدد آن هستیم تا دریابیم چه عواملی نیاز است که دست به دست یکدیگر بدهند تا بتوانند منجر به حل این مشکل شوند. اینکه دریابیم در کنار اثرگذاری عوامل مرتبط با سطح بین‏ المللی، عواملی در داخل نیز بر شیوۀ حل‏وفصل این مشکل اثرگذارند، مقوله ‏ای است که در این پژوهش حائز اهمیت است؛ زیرا عمدتاً این باور وجود داشته است که تنها نقش عواملی در بیرون اهمیت داشته‏ اند، در حالی‏ که در اینجا تمرکز بر این جنبه وجود دارد که عواملی در داخل نیز تأثیرگذاری حیاتی به‌منظور حل ‏وفصل بحران‏ های این‏چنینی داشته و دارند؛ بنابراین تحلیل مذکور این امکان را به دست خواهد داد تا سایر جنبه ‏ها و بعضاً مشکلات سیاست خارجی را که گریبان ‏گیر کشور است مرتفع ساخته یا حداقل گامی در جهت رفع آن بردارد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
شماره تابستانی مجله آسیای میانه و قفقاز (۱۲۲) منتشر شد و محتوای آن نیز در سایت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی قرار گرفته است. در این شماره شش مقاله به قلم اسات...
نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.