مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

غرب آسیا و شمال آفریقا

بعد از جنگ جهانى دوم، ایالات متحده سیاست انزواطلبى (دکترین مونروئه) را کنار گذاشت و رویکرد مداخله‌جویی فعال در امور بین‌الملل را در پیش گرفت.

آمریکا

اخبار سیاست داخلی امریکا با مشخص شدن نتیجه انتخابات کنگره متوجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ خواهد شد. چند پیش بینی برای دولت آتی امریکا متصور است که توجه به ...
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) و هیئت رومانیایی از «موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه» (MEPEI) پیرامون موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد.

اروپا

با گذشت بیش از ۲۴۰ روز از حمله روسیه به اوکراین هم چنان مواضع کشورهای مختلف بویژه چین به عنوان مهمترین شریک اقتصادی طرف های درگیر اهمیت فوق العاده ای دارد. پکن ...

آسیا و اقیانوسیه

کنگره بیستم حزب کمونیست چین همان گونه که انتظار می رفت به یکی از مهم ترین کنگره‌های تاریخ حزبو به یک نقطه عطف سرنوشت ساز تبدیل شد.

ایران

نتانیاهو خود را چرچیل قرن بیست و یکم تصور می کند و به تاسی از چرچیل، راهبرد اصلی اش همواره کشاندن آمریکا به یک جنگ تمام عیار با ایران بوده و خواهد بود. برای ای...

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

سیاست و امنیت بین الملل

کاپ ۲۷ کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی سازمان ملل با شعار "با هم برای اقدام" در شهر شرم الشیخ مصر برگزار می‌گردد.

آفریقا

«به طور معمول، تراژدی‌های آفریقا در انزوا و سکوت و در سایه تاریکی شب اتفاق می‌افتد. این تراژدی در مورد جنگ آنگولا که در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید، صادق بود. در مور...

ایران

امروزه چالش‌های زیست محیطی و لزوم کنترل و مقابله با آنها بیش از هر زمانی مورد توجه کشورهاست. دیرزمانی نیست که آثار و پیامدهای مخرب فعالیت‌های بشر و سیاستهای ناد...