پادکست پیامدهای منطقه ای گسترش بی ثباتی افغانستان

۲۰ مرداد ۱۴۰۰
مشاهده ۱۱۳۲۹

جمع بندی کارشناسان شرکت کننده در دو پادکست قبلی افغانستان این بود که طالبان به دنبال صلح نیست و متاسفانه جنگ داخلی در ا فغانستان ادامه خواهد یافت. طی مدتی که از ضبط این دو پادکست گذشته نیز شاهد چنین روندی در افغانستان بوده ایم. در این پادکست پیامدهای منطقه ای تحولات افغانستان را با حضور چهار نفر از صاحبنظران مسائل منطقه و افغانستان به بحث گذشته ایم: آقای دکتر سجادپور (رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی،) آقای جوکار و آقای قادری کارشناسان ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و اقای فرجاد امین کارشناس ارشد مسائل افغانستان.

در این گفتگو پرسش ها و موضوعات ذیل به بحث گذاشته شده است:

  • ادامه جنگ داخلی چه پیامدهایی برای منطقه و به خصوص ایران به دنبال خواهد داشت؟
  • ادامه جنگ داخلی در افغانستان چه تاثیری بر فضای امنیتی آسیای مرکزی و روسیه خواهد داشت؟
  • ادامه بی ثباتی در افغانستان چه پیامدهایی برای پاکستان به دنبال خواهد داشت؟ آیا جنگ در افغانستان به یک تجارت در پاکستان تبدیل شده است؟
  • پیامدهای ظهور مجدد طالبان در افغانستان برای ایران چیست؟
  • افزایش بی ثباتی در افغانستان چه تاثیری بر ابتکار یک کمربند و یک راه چین خواهد گذاشت؟
  • اسلام آباد واقعا چگونه صلحی را در افغانستان می خواهد؟ آیا حضور طالبان در قدرت برای پاکستان کافی است و یا اینکه پاکستان نیز تسلط کامل طالبان بر افغانستان را می خواهد؟
  • وضعیت فعالیت گروههای تروریستی مثل داعش در افغانستان چگونه است. آیا این احتمال وجود دارد که افغانستان به سوریه ای دیگر تبدیل شود؟
  • در صورت ادامه جنگ داخلی، آیا کشورهای منطقه پیروزی نظامی طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟
  • بازیگران منطقه ای چگونه می‌توانند ادامه بی ثباتی داخلی در افغانستان را مهار کنند به گونه ای که تلفات و خسارات داخلی و منطقه ای آن به حداقل برسد؟

جهت شنیدن بخش اول این پادکست اینجا را کلیک کنید

جهت شنیدن بخش دوم این پادکست اینجا را کلیک کنید

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است