اطلاعیه برگزاری پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران:

جوامع ایرانی در خارج از کشور و سیاست خارجی ایران
شهریور ۱۴۰۰

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برگزار می‌کند:

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است