نشست بحران غزه و مقاومت آفریقایی

۱۳ آذر ۱۴۰۲
مشاهده ۱۰۱۹

نشست  گروه مطالعات آفریقا در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه با عنوان «بحران غزه و مقاومت آفریقایی» با سخنرانی کِمی سبا (Kémi Séba)، فعال ضد صهیونیسم آفریقایی با حضور جمعی از کارشناسان ارشد در تاریخ 13آذرماه 1402 مرکز مطالعات برگزار شد.

در این نشست، سبا با بیان اینکه مردم آفریقا همواره درد حاکمیت وحشیانه استعماری و استثماری و حکومت های آپارتاید را  با پوست و گوشت خود حس کرده‌اند و نسبت به جنایات اسرائیل و مبارزات فلسطینی‌هایی که از سرزمین و خانه‌هایشان رانده شده اند، همدل و همراه هستند. درواقع موضوع مهم همبستگی آفریقا با فلسطین و نگرش آفریقای امروز به جنگ غزه ریشه در جنبش های مقاومت در سراسر جهان دارد. جنبش مقاومت در فلسطین مانند سایر جنبش های مقاومت در جهان از جمله آفریقا ریشه درخواست و اراده مردم برای مقابله با ظلم، جنایت و نظام های آپارتایدی دارد.

وی تاکید کرد که همبستگی مردم آفریقا با مردم فلسطین از ریشه مشترک مبارزه با «نژادپرستی» و «استکبارستیزی» سرچشمه می‌گیرد و «آرمان آزادی فلسطین» جزو جدانشدنی از تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی افریقای جدید است .

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است