پادکست: آمریکا بیست سال بعد از ۱۱ سپتامبر: نگاهی به نتایج تصمیم گیری از سر خشم

۲۰ شهریور ۱۴۰۰
مشاهده ۴۵۵۴

ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا از 94 تا 97 و استاد دانشگاه استنفورد در مقاله ای در اولین شماره مجله فارین افیرز پس از 11 سپتامبر که همزمان با حمله به افغانستان منتشر شده می نویسد: آمریکا "در حال ساختن اراده ای خشمگینانه an angry resolveبرای پاسخگویی به این خشونت علیه بشریت است..."
بر اساس این گفته و مطالب بسیاری که در این خصوص منتشر شده، آنچه مسلم است 11 سپتامبر احساسات مقامات و مردم آمریکا را برانگیخت و به غلبه احساسات بر تصمیم گیری‌های مهم دامن زد. ادبیاتی کاملا احساسی بر سیاست خارجی آمریکا غالب کرد و دولت و جامعه را به سمت دو جنگی سوق داد که امروز بر اساس تمامی ارزیابی‌ها به کاهش وزن و جایگاه بین المللی آمریکا منجر شده است. هزینه‌های این تصمیمات احساسی را نه فقط مردم آمریکا، بلکه بسیاری در اروپا، آسیا و آفریقا تا اقیانوسیه پرداختند. اما این رفتار احساسی بیش از همه محیط امنیتی ایران را دگرگون کرد و هزینه‌های هنگفتی بر افغانستان و عراق تحمیل نمود که هنوز ادامه دارد.
طی چند پادکست در نظر داریم تاثیر 11 سپتامبر بر جامعه، دولت و سیاست خارجی و امنیتی آمریکا، افغانستان، عراق و خلیج فارس و خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهیم. در اولین پادکست در خدمت دو نفر از اساتید برجسته مطالعات آمریکا، جناب آقای دکتر سجادپور، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و جناب آقای دکتر میریوسفی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی هستیم. در این گفتگو پرسش های ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
1- تا چه حد با این گفته ویلیام پری موافقید که 11 سپتامبر خشم آمریکا را بر انگیخت و مبتنی بر آن تصمیم گرفت؟
2- خشم ناشی از حملات 11 سپتامبر چه تاثیری بر گفتمان فکری سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر بر جای گذاشت.
3- حملات ۱۱ سپتامبر چه تاثیرات ساختاری، نهادی و قانونی در آمریکا برجای گذاشت؟
4- گفتمان ضد تروریسم چه تاثیری بر رشد جریان راست در آمریکا داشته است؟
5- جنگ علیه تروریسم چه تاثیری بر راهبرد کلان آمریکا طی بیست سال گذشته داشت و چگونه اولویت های سیاست خارجی این کشور را شکل داد؟
6- آمار و ارقام مختلفی در خصوص هزینه‌های سیاست های آمریکا پس از 11 سپتامبر گفته می‌شود. ارزیابی شما از هزینه‌های سیاست های آمریکا پس از 11 سپتامبر چیست و این سیاست ها و هزینه‌ها چه تاثیری بر جایگاه جهانی آمریکا بر جای گذاشت؟
7- با توجه به اینکه از دل 11 سپتامبر و اقدامات هیجانی آمریکا پس از آن داعش متولد شد، آیا می‌توان دوره پس از 11 سپتامبر را با خروج آمریکا از افغانستان خاتمه یافته تلقی کرد؟

برای شنیدن کامل این پادکست اینجا را کلیک کنید

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است