سخنرانی فیصل مقداد، وزیرامورخارجه جمهوری عربی سوریه در دومین "مجمع گفتگوی تهران"

۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مشاهده ۲۵۹۴

بابت برگزاری مجمع گفتگوی تهران وفرصتی که برای شنیدن صدای ما فراهم شده است، تشکر می‌کنم.واقعیت این است که شرایط منطقه خیلی پیچیده است.حضورناوگانهای جنگی در خلیج(فارس) ومدیترانه  ودخالت در امورکشورهای مستقل منطقه، نمونه ای ازرفتارهای بی ثبات کننده است.خروج دولت قبلی ایالات متحده آمریکا از برجام ، دشمنی با ایران واقداماتی که با برخی از کشورهای منطقه در پیش گرفت، بر امنیت وثبات منطقه تاثیربخشیده است ولی دشمن اصلی رژیم صهیونیستی است که ترامپ را تشویق به خروج از برجام والحاق جولان سوریه به رژیم صهیونیستی کرد.این سیاست و رویکرد بی ثبات سازی  را ایالات متحده آمریکا ومتحدانش در منطقه با حمایت از گروه‌های تبه کار در سوریه دنبال می‌کنند.ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا(فرانسه، انگلستان، آلمان وبرخی دیگر از آنها) سالگرد حمله به سوریه را فرصتی برای افزایش فشار به سوریه قرارداده اند.علاوه بر اقداماتی که تاکنون د اشته اند واستفاده از گروه‌های تبه کار در سوریه، ایالات متحده آمریکا زنان وکودکان را در اردوگاه‌ها به گروگان گرفته است.دولت قبلی ایالات متحده آمریکا تمامیت ارضی وحق حاکمیت سوریه را نادیده گرفت ودر رابطه با ایران هم از برجام خارج شد(درحالی که ایران از آن خارج نشده است).چنین اقداماتی نه تنها خطر برای کشورها ومنطقه بلکه خطری برای جامعه بین الملل است. با تغییر درایالات متحده آمریکا هم تاکنون هیچ تغییری در سیاستهای این کشور مشاهده نمی‌شود.در مورد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم گفته می‌شود که قرار است که آمریکا  به آن باز گردد.بایدن بایستی ایالات متحده آمریکا را به نهادها، قواعد وهنجارهای بین المللی بازگرداند،حمایت از تروریسم در سوریه ورویکرد دولت قبلی را تکرارنکند.به سیاست مداخله گری و بی ثبات سازی پایان دهد.سوریه خواستار آرامش، صلح وبرقراری عدالت طبق منشور ملل متحد واجرای قواعد وحقوق بین المللی است.برخی از کشورها ادعاهایی را مطرح کرده ولی مغایرآن عمل می‌کنند.


فیصل مقداد  Feisal Meghdad

وزیر امور خارجه سوریه (نوامبر 2020 تاکنون)، معاون سابق وزیر امور خارجه سوریه، نماینده سابق سوریه در سازمان ملل متحد (2003ـ2006)، معاون سابق نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد، 28 سال فعالیت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه سوریه (از سال 1993 تاکنون)، دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه دمشق و دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه چارلز در پراگ.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است