همایش بین المللی پژوهشگران جوان درخصوص مسائل توسعه اقتصادی، آکادمی علوم اجتماعی چین

۱۴ آبان ۱۳۹۸
مشاهده ۳۱۳۱

دوره ای آموزشی با عنوان «همایش بین المللی برای پژوهشگران جوان درخصوص مسائل توسعه اقتصادی» از 18 اوت تا 15 سپتامبر 2019 در آکادمی علوم اجتماعی چین در پکن با هدف شرح مدل توسعه اقتصادی و نظام مالی چین برگزار گردید. در این دوره آموزشی نمایندگان 28 کشور درحال توسعه شرکت نموده و اساتید آکادمی علوم اجتماعی چین مباحثی را در مورد «اصلاحات و بازگشایی: اقتصاد بازار سوسیالیستی»، «نظام مالی چین»، «توسعه صنعتی و سیاست ها»، «خدمات عمومی و تامین اجتماعی» و «رویه دیپلماتیک چین در جهان متغیر» طی چند جلسه برای شرکت کنندگان ارائه نمودند. در حاشیه آن، با برگزاری بازدیدهای آموزشی خارج از پکن تلاش شد تا دستاوردهای اقتصادی چین طی دهه‌های اخیر نشان داده شود. در پایان هر یک از شرکت کنندگان با ارائه مقاله ای رابطه اقتصادی کشور خود را با چین تشریح کردند. خانم فهیمه قربانی به عنوان نماینده و پژوهشگر جوان کشورمان روابط انرژی ایران و چین را تبیین نمود.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است