سخنرانی آقای پروفسور کوندو

۲۷ شهریور ۱۳۹۲
مشاهده ۳۵۰۰

آقای دکتر کوندو استادیار موسسه تحقیقاتی زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات خارجی توکیو در تاریخ 1392/6/18 در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی به تاریخچه شهر تهران در دوره صفویه اشاره کرد و از صفویه‌شناسی که اکثر مباحث آن به دربار و پادشاهان اختصاص یافته و کمتر به زندگی مردم و نظام می‌پردازد، انتقاد نمود. در این جلسه، آقای صادقی معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، رؤسا و کارشناسان گروه‌های مطالعاتی شرکت داشتند و در پایان، از طرف شرکت‌کنندگان در جلسه، نظرات و سوالاتی در خصوص موارد مطرح شده ارائه گردید.


 

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است