نشست تخصصی هم افزایی مطالعات آفریقا

۷ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده ۵۹۵۳

نشست تخصصی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان "هم افزایی مطالعات آفریقا" در روز دوشنبه 28 آبان ماه 1397 در مرکز مطالعات برگزار شد. در این نشست، پژوهشگران و برخی مقامات سیاسی وزارت خارجه در حوزه مسائل آفریقا درخصوص جایگاه ژئواستراتژیک آفریقا در نظام بین المللی، اهمیت آفریقا و ظرفیت های این قاره، فرصت ها و چالش های توسعه آفریقا، اهداف و سیاست های کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور در آفریقا و نیز روابط ایران و آفریقا در سطوح امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان، کارشناسان نشست مزبور بر بازار وسیع آفریقا و در این راستا، توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و آفریقا تاکید کردند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است