مرداد ۱۴۰۰
مشاهده ۳۴۸۸
غلامعلی رجبی یزدی
چهارده مرداد ماه ، مصادف است با صدور فرمان مشروطیت در ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی . این رویداد تاثیرگذار، از زوایای مختلف از سوی پژوهشگران و مورخین داخلی و خارجی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. از جمله زمینه‌ها و علل آغاز نهضت و همچنین عوامل شکست آن.
اسناد تاریخی به مثابه میراث ملی مکتوب، روشنگر زوایای تاریک تاریخ و اصالت‌بخش تاریخ یک ملت است. این اسناد بعنوان مهمترین منابع مکتوب نقش بسیار موثری در...
(سیاست خارجی و روابط خارجی)