۴ تیر ۱۴۰۲
مشاهده ۵۳۶
محیا شعیبی عمرانی
تأمل نظری در حوزه سیاست‌ورزی و شیوه حکومت داری از جمله تأملات ریشه‌دار در تاریخ بشر است. شکل‌گیری جوامع بشری و نیاز به وجود یک گروه حاکم و اداره‌کننده، حتی در اشکال ابتدایی آن، طبیعتاً اندیشه در شیوه حکومتگری را نیز به دنبال داشته است.
تاریخ شفاهی را روایت‌های فردی شکل می‌دهد. روایت‌هایی که توسط شاهدان، عاملان و یا تأثیرگیرندگان از یک رخداد ارائه شده‌اند. از این حیث، عُمر و سابقه تار...
چهارده مرداد ماه ، مصادف است با صدور فرمان مشروطیت در ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی . این رویداد تاثیرگذار، از زوایای مختلف از سوی پژوهشگران و مورخین د...