تیر ۱۴۰۰
(سیاست خارجی و روابط خارجی)
با توجه به محدویت های ناشی از تشدید وضعیت شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، ارائه خدمات اسنادی بصورت محدود انجام خواهد شد.
نمایشگاه اسناد روابط تاریخی ایران و چین در روز شنبه ۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و جناب آقای وانگ یی وزی...