بهمن ۱۳۹۹
علی محقق
دسترسی به متن کامل کتاب اسناد روابط ایران و عربستان سعودی ۱۳۵۷-۱۳۰۴
۸۸ سال پیش در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ دولت ایران با ارسال نامه‌ ای به مدیر مقیم شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام نمود امتیاز دارسی را به این دلیل که امتیاز،...
صرف نظر از پیوندها و ارتباطات تاریخی و فرهنگی ایرانیان و اقوام ایرانی با شبه جزیره ایبری در دوران باستان و برهه تاریخی طولانی حضور مسلمانان در اندلس، ...