اسفند ۱۴۰۱
مشاهده ۱۹۷
مرتضی ابوطالبی
اتصالات، پارادایم بااصالتی است که سایر پارادایم ­ها در چارچوب آن معنا می­ یابد. کانال جریان دیتا به تمام حوزه ­های ژئوپلیتیک اعم از دوستی­ ها و دشمنی ­ها معنا می­ بخشد.
کشورهای غربی در پی تحولات چند ماه گذشته و حرکت های صورت گرفته تلاش کردند که اعتراضات داخلی ایران را به عنوان جنبش و انقلاب زنان در ایران معرفی نمایند.
کاپ ۲۷ کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی سازمان ملل با شعار "با هم برای اقدام" در شهر شرم الشیخ مصر برگزار می‌گردد.