مهر ۱۳۹۹
سیدمحمدکاظم سجادپور
در بیش ‎از شش ماهی است که کنشگری، بسیار ریز و خرد به نام کووید ۱۹، لرزش­ های بزرگ و همه ‎جانبه ­ای بر ساختار زندگی فردی و اجتماعی در تمام سطوح تعاملات ملی، منطقه ‌ای و بین­ المللی ایجاد کرده است، پرسش ­ها، مفاهیم، گزاره­ ها و ادعاهای گوناگونی دربارۀ تأثیر بیماری کرونا مطرح شده است.
خانم اگنس کالامارد "گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اعدام‌های فراقضایی، دفعتی یا خودسرانه" در چهل ‌و چهارمین نشست شورای حقوق بشر، گزارش خود را تحت عنو...
اخاذی هسته ای عبارت است از توسل به تهدید هسته ای، به منظور کسب منافع مالی یا اجرایی کردن سایر مطالبات تهدیدکننده. منظور از موضوع تهدید، به‏ کارگیری قد...