مرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۱۷۵
سید علی ساداتی نژاد
با کنار گذاشتن دین از سیاست و پایبندی به سکولاریسم، جامعه غربی مدل جدیدی از حکمرانی را بر اساس سکولاریسم و لیبرالیسم پایه‌ریزی کرد که با عهدنامه وستفالی در ۱۶۴۷ میلادی به طور رسمی‌به جامعه جهانی معرفی گردید.
آیا جنگ اوکراین یک نقطه عطف در روابط آمریکا و روسیه و عرصه جهانی است؟ از نقطه نظر ریاضیات، پاسخ کوتاه این پرسش خیر است. بسیاری از افراد نقطه عطف و نقط...
همه گیری کووید ۱۹ جهان را به طرز چشمگیری تغییر داد. تعجب آور نیست اگر گفته شود که این اتفاق یک نقطه عطف در تاریخ برای ایجاد یک نظم جدید جهانی است.