دی ۱۳۹۹
محمدتقی حسینی
در سال‎ های اخیر و به ‌ویژه در سال جاری، شورای امنیت به ‎دلیل اقدامات یک‌ جانبه و خواسته‌های غیرقانونی دولت ایالات‌ متحده آمریکا به ‌عنوان یک عضو دائمی این شورا، به‌ شدت به چالش کشیده شده است.
بسیاری از دانشمندان محیط زیست با خرسندی از بازگشت آمریکا به توافق پاریس، ابراز امیدواری می‌کنند که آمریکا هرچه سریع‌ تر این هدف را عملی کرده و با برنا...
جایزه صلح نوبل در سال جاری به برنامه غذایی سازمان ملل متحد تعلق گرفت. این جایزه که از سال ۱۹۰۱ برقرار شده، همه‎ساله به افرادی که بیشترین خدمات را در ح...