آبان ۱۴۰۰
علی بمان اقبالی زارچ
دادگاه قانون اساسی لهستان هفته پیش رایی صادر نمود که برخی از مواد معاهدات اتحادیه اروپا و یکی از اصول کلیدی همگرایی اروپا که با قانون اساسی این کشور ناسازگار است را زیر سوال برد
خانم آنجلا مرکل وقتی در کودکی همراه با پدر کشیش خود راهی بخش شرقی آلمان شد و دوران سختی در نزدیکی کودکان معلول در مجاورت کلیسای محل فعالیت پدرش را تجر...
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سـرآغاز تحولات گسترده ای بود که با هدف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مذهبی از جانب آمریکا و متحدان آن صورت گرفت . اتحادیه اروپا نیز...