فروردین ۱۴۰۲
مشاهده ۴۵۱
منوچهر مرادی
گرایش شدید حاکمیت اوکراین بویژه پس از تحولات سال ۲۰۱۴ به عضویت در دو نهاد مهم غربی یعنی ناتو و اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین نگرانی‌های روسیه و از آشکار ترین دلایل تهاجم ارتش این کشور به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بود.
بالکان بخشی از قاره اروپاست که به بالکان شرقی و بالکان غربی قابل تقسیم است؛ برخی از کشورهای منطقه در دو دهه اخیر عضو اتحادیه اروپا، برخی عضو ناتو و بر...
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پیش از جنگ جهانی دوم در نزاع مداوم بودند و بدلیل نیاز سرزمینی، جنگ های درون اروپایی را به جهانی تبدیل کرده اند. سئوال ا...