شهریور ۱۴۰۱
مشاهده ۳۴۶
سید وحید کریمی
کشور انگلیس دارای سومین نخست وزیر زن شد. خانم "لیز تراس" که در دولت آقای بوریس جانسون، در سمت وزیر امور خارجه بود، با کسب رای اکثریت درون حزب محافظه کار به سمت نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد.
بحران جاری در اوکراین در ادبیات روابط بین‌الملل به عنوان سومین شوک نامتقارن اروپا- بعد از بحران یورو در سال ۲۰۰۸ و بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵- ظرف پا...
بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل و اندیشکده‌های مطالعاتی و پژوهشی بر این باورند که جنگ اوکراین موجب تغییرات ژئوپلتیکی وسیع و گسترده ای در سطح اروپا...