بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۲۷۶
علی بمان اقبالی زارچ
جمهوری چک از کشورهای پیشرفته با ترکم چمعیت قابل توجه در مرکز اروپاست که در یک دهه اخیر روند رو به رشد طی نموده و حجم مبادلات خارجی اش از ۱۶۰ میلیارد یورو به ۲۶۰ میلیارد یورو با سرانه ۲۶۰۰۰ یورو تقریبا" بیش از ۲۰ برابر ایران رسیده است و موازنه تجارت خارجی چک ۲۶ میلیارد یورو مثبت می‌باشد.
جان مرشایمر، نظریه‌پرداز مشهور رئالیسم تهاجمی، در کتاب «تراژدی سیاست قدرت های بزرگ» معتقد است؛ امریکا به منظور «حفظ و بازتولید نظم هژمونیک خودش» هموار...
اتحادیه اروپا در اردیبهشت ۱۴۰۱، برای نخستین بار از راهبردی جامع رونمایی کرد که در آن روابط آتی این اتحادیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زم...