روند افزاینده چپ گرایی در آمریکای لاتین

انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید از حزب "مسا" وابسته به آقای مورالس، رئیس جمهور سابق و تحولات ونزوئلا، نیکوراگوئه و تاثیر انتخابات آمریکا بر کشورهای این منطقه، همه بیانگر رشد مثبت روند چپ گرایی به ویژه چپ میانه در منطقه لاتین می باشد. در این میان سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سه کشور کوبا، ونزوئلا و بولیوی باعث آن شد تا تقویت روند چپ گرایی در حوزه لاتین و چالش های توسعه همه جانبه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای این منطقه در میزگردی با حضور سفرای ایران در برخی از این کشورها مورد بحث قرار گرفت.

آقایان مصطفی اعلایی، سفیر سابق ایران در کوبا و ونزوئلا، رضا طباطبایی، سفیر سابق ایران در مکزیک و بولیوی، کامبیز شیخ حسنی سفیر سابق ایران در کوبا و کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، ابوالفضل خزاعی، سرپرست موقت سفارت ایران در آرژانتین و کوبا و سفیر سابق در شیلی در این میزگرد به بررسی روند چپ گرایی و چالش های توسعه روابط کشورمان با این منطقه پرداخته اند.