معرفی کتاب «رشته روابط بین الملل و سلطه ایالات متحده» نوشته هلن لوییز تورتن و ترجمه خانم حمیرا مشیرزاده

 معرفی کتاب «رشته روابط بین الملل و سلطه ایالات متحده» نوشته هلن لوییز تورتن و ترجمه خانم حمیرا مشیرزاده

در نشست مجازی هفتگی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی که روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید، خانم دکتر مشیرزاده استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران و مترجم کتاب «رشته روابط بین الملل و سلطه ایالات متحده» به معرفی و شرح ویژگی های اصلی کتاب مزبور پرداخت و بیان کرد: «هلن لوییز تورتن نویسنده کتاب مزبور عنوان می کند که نظریه یکدستی به نام نظریه آمریکایی روابط بین الملل وجود ندارد و اختلاف نظر در هر نظریه دیده می شود. تنوع مانع از این می شود که یک نظریه خاص آمریکایی هژمونیک شود. عمده مباحث مکتب انگلیسی در نقد نظریه های آمریکایی به ویژه واقع گرایی آمریکایی و روش شناسی است که در آمریکا حاکم می باشد. تورتن در این کتاب بدین نکته مهم اشاره می کند که وقتی شما فرض کنید آمریکا هژمونیک است، هژمونیک باقی می ماند. هر چقدر آمریکا را دست بالا بگیرید، راه را برای کنشگری خود می بندید. باید بپذیرید که آمریکا نه تنها آمریکا کارگزار مسلط نیست بلکه حتی کارگزار اصلی هم نیست و دیگران نیز هستند. نکته دیگر نویسنده این است که وقتی نظریه آمریکایی به جای دیگر دنیا حرکت می کند، چیز دیگری می شود. در واقع، ممکن است کنشگری به معنای نوعی تغییر ایجاد کردن در آن نظریه اصلی باشد». این نشست با طرح سوالات و اظهارنظرهایی از سوی شرکت­ کنندگان به پایان رسید. مشروح جلسه را در این پادکست بشنوید.