مجموعه پادکست های روسیه
قسمت اول: روابط روسیه و آمریکا

توسط جهانگیر کرمی و زهرا فعال عراقی