برگزاری نشست مشترک با موسسه سیاسی و اقتصادی رومانی

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) و هیئت رومانیایی از «موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه» (MEPEI) پیرامون موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد.
آذر ۱۴۰۱
مشاهده ۱۶۷۶

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPISو هیئت رومانیایی از «موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه» (MEPEI) روز شنبه 5 آذرماه 1401پیرامون موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد.

دو طرف در بخش نخست به بیان دیدگاه‌های خود درباره چگونگی تعمیق و رفع موانع تجاری در روابط دو کشور پرداختند. در این بخش به ظرفیت های موجود در ارتباط با رابطه تجاری دو کشور با توجه به آمار روابط اقتصادی از سال‌های گذشته تا کنون اشاره شد. همچنین دیدگاه دوطرف درباره وضعیت امنیت منطقه خلیج فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به بحران اوکراین و تبعات گسترش ناتو در بخش دوم نشست مورد بررسی قرار گرفت. مسئله شوک انرژی وارد شده به اتحادیه اروپا و چالش‌های پس از آن، یکی از مسائل مورد اشاره طرف رومانیایی بود. شرایط و پیامدهای تحولات جدید بین المللی از دیگر موضوعات مهم این نشست بود.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است