سخنرانی دکتر لزلی پال، رئیس دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه حمدبن خلیفه قطر

روز چهارشنبه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، دکتر لزلی پال (Leslie A. Pal) رئیس دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه حمدبن خلیفه قطر درباره موضوعات و مشکلات جهانی و چگونگی پرداختن به آنها و نیز نظم بین­ المللی کنونی با حضور کارشناسان ارشد مرکز مطالعات در محل این مرکز به ایراد سخنرانی پرداخت.
فروردین ۱۴۰۱
مشاهده ۸۷۴

روز چهارشنبه مورخ 31 فروردین 1401، دکتر لزلی پال (Leslie A. Pal) رئیس دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه حمدبن خلیفه قطر درباره موضوعات و مشکلات جهانی و چگونگی پرداختن به آنها و نیز نظم بین­ المللی کنونی با حضور کارشناسان ارشد مرکز مطالعات در محل این مرکز به ایراد سخنرانی پرداخت. در این نشست، وی اظهار داشت که پرداختن به موضوعات و مشکلات جهانی مانند مساله تغییرات آب و هوایی مستلزم سیاستگذاری و پاسخ های جهانی و همکاری‌های بین المللی می‌باشد. همچنین، وی تاکید داشت که پارادایم اقتصادی بازار آزاد منجر به افزایش نابرابری‌ها و تنش های اجتماعی و در نهایت، آغاز مشروعیت زدایی از نظم بین المللی فعلی شده است.   

در پایان، کارشناسان ارشد مرکز مطالعات ضمن بیان نظرات خود اظهار داشتند که درعمل، در برخی نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، معدودی از کشورها تصمیم گیرنده درباره تغییرات ساختاری در سازمان مزبور و اولویت بندی موضوعات هستند. نظم بین المللی کنونی به دلیل آنکه همه کشورهای جهان آن را نمایندگی نمی‌کنند و منطبق با عدالت نیست، در معرض بحران می‌باشد. کشورهای بسیاری در آسیا، آفریقا و اروپا با ستم و بی عدالتی آن مواجه هستند. نظم بین المللی فعلی نماینده تامین منافع برخی کشورهای قدرتمند در رابطه با مسائل سیاسی ـ اقتصادی است، در حالی که قدرت های دیگر جهانی مانند چین خواستار بازتعریف آن براساس توجه به مقوله عدالت و نگرانی دیگر کشورها می‌باشند.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است