برگزاری یازدهمین پیش­ نشست همایش «دیپلماسی اقتصادی: از نظریه تا عمل»

یازدهمین پیش­ نشست همایش «دیپلماسی اقتصادی: از نظریه تا عمل» با همکاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در مرکز مطالعات سیاسی و بین ­المللی روز سه شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.
بهمن ۱۴۰۰
مشاهده ۸۷۱

یازدهمین پیش­ نشست همایش «دیپلماسی اقتصادی: از نظریه تا عمل» با همکاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در مرکز مطالعات سیاسی و بین ­المللی روز سه شنبه مورخ 19 بهمن ماه 1400 برگزار گردید.

 در این نشست، آقایان سید جلال دهقانی فیروزآبادی دبیر علمی این نشست و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، خلیل شیرغلامی دستیار معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات، رضا توکلی دبیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق، مرتضی ابوطالبی کارشناس ارشد مطالعاتی و سعید کوزه چی دستیار مدیرکل دیپلماسی اقتصادی مقاومتی درخصوص ابعاد نظری و عملی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت­ های این حوزه برای توسعه اقتصادی کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.

مهم­ترین مباحث مطرح شده در نشست مزبور به شرح ذیل می‌باشد:

  • مفهوم دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از روش ها، راهبردها و عملیات ها با هدف تامین اهداف اقتصادی ملی در ارتباط با ظرفیت های بیرونی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای کشورها می‌باشد.
  • راهبرد کلان کشور، میزان تولید ناخالص داخلی، رویکرد و برنامه اقتصادی دولت و وضعیت نظام بین المللی به عنوان چهار شاخص مدل سازی در حوزه دیپلماسی اقتصادی قابل احصا می‌باشد.
  • موضوع «ارتباطات» و طراحی مدل های شبکه ای مبتنی بر بستر هوش مصنوعی که نیازها و ظرفیت های داخلی را با نیازها و ظرفیت های بین المللی متصل می سازد باید مورد توجه قرار گیرد.
  • توجه به ابعاد مکانی و زمانی، نظم بین المللی و توسعه اقتصادی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا نقش دیپلمات ها در تشخیص صحیح دو بعد مذکور و نیز وزارت امور خارجه و سیاست خارجی در پیشبرد و اجرای دیپلماسی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • چالش هایی نظیر سازماندهی (عدم وجود منشور دیپلماسی اقتصادی)، عملیاتی (وجود رویکردهای پراکنده دستگاه‌های تخصصی و عدم هماهنگی لازم میان آنها)، عدم استانداردسازی کافی زنجیره تولید کشور در مقایسه با نظام جهانی از مشکلات اصلی در اجرای دیپلماسی اقتصادی کشور می‌باشند.
  • جهت حل چالش های دیپلماسی اقتصادی می‌توان راهکارهایی همچون تهیه منشور جامع دیپلماسی اقتصادی در سطح ملی، شکل گیری گفتمانی واحد در کشور پیرامون دال مرکزی دیپلماسی اقتصادی، انجام اصلاحات سازمانی و پرسنلی به منظور پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را ارائه نمود.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است