طرح یک کمربند- یک راه چین

تألیف: تای وی، لیم؛ چان هینگ لی، هنری؛ تسنگ هوی- یی، کاترین؛ وِن شین، لیم ترجمه: دکتر موسی نوشی کوچکسرایی
۲۹ شهریور ۱۴۰۰

پروژۀ «یک کمربند-یک راه» طرح اقتصادی بلندپروازانۀ کشور چین است که شامل دو بخش است: یکی از طریق مسیر زمینی از آسیا به اروپا و دیگری از طریق مسیر دریایی بین آسیا و اروپا. رئیس‌جمهور شی جین پینگ اظهار داشت که این طرح تنها و درعین‌حال اصلی‌ترین طرح وی در عرصۀ سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری‌اش خواهد بود. این طرح برای دیپلماسی چین چندین کاربرد دارد. کاربرد اول این طرح آن است که با تصور کاهش در روند رشد اقتصادی چین، می‌توان از تولیدات اضافی و مازاد ظرفیت تولید و هم‌چنین، مازاد کالاها و محصولات چینی برای این طرح بهره گرفت. یک کمربند-یک راه از حمایت بازوان تازه‌کار در اقتصاد چین برخوردار است؛ از جملۀ این بازوان اقتصادی می‌توان به بانک سرمایه‌گذاری توسعۀ زیرساخت آسیا اشاره کرد که سرمایۀ اولیه‌ای بالغ بر 40 میلیارد دلار در اختیار داشته ودر نهایت آن را به میزان 450 میلیارد دلار افزایش داده است (در آینده نیز ممکن است این رقم به 100 میلیارد دلار برسد). رقم سرمایه‌گذاری بانک بریکس نیز در ابتدا 50 میلیارد دلار بوده است. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاران اصلی این بانک کشورهای هند و چین هستند. صندوق جادۀ ابریشم نیز مبلغ 40 میلیارد دلار ذخیرۀ مالی دارد.

نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.
کتاب «دیپلماسی هوش مصنوعی؛ چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران»، به معرفی نسل نو ظهور «دیپلماسی هوش مصنوعی» می‌پردازد و ضمن تشریح کارویژه‌های هوش مصنوعی د...