اندیشه سیاسی در جهان عرب از «پاییز خلافت» تا «بهار عربی»

تألیف: فرهنگ رجایی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مولف: هدلی بال با دو مقدمه از اندرو هورِل و استانلی‌هافمن ترجمه و توضیحات از فرهنگ رجایی
تالیف: رابرت اُبرین / مارک ویلیامز / ترجمه: غلامعلی چگنی زاده / میترا راه نجات