تیر ۱۳۹۹
سیدمصطفی مشکات ابومحمد عسگرخانی
اخاذی هسته ای عبارت است از توسل به تهدید هسته ای، به منظور کسب منافع مالی یا اجرایی کردن سایر مطالبات تهدیدکننده. منظور از موضوع تهدید، به‏ کارگیری قدرت تخریب گر انرژی هسته ای، اعم‏از تهدید به انتشار مواد رادیواکتیو یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای است؛ بنابراین اخاذی هسته ای ازطریق ارعاب هسته ای ارتکاب می ‏یابد.
از گذشته‌های دور، تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر محیط زیست بشر وجود داشته است، اما اکنون به مسئلۀ سرنوشت‌سازی تبدیل شده است که آیندۀ بشریت را به خطر...
ابعاد نظری دو موضوع حقوق بشر و محیط‌زیست از گذشته‌های دور در ذهن بشر به‌صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بودند. اما تکامل انسان، تحقیقات و گسترش دانش ...