تیر ۱۳۹۹
حسین فرجادامین
جرج بوش در سال ۲۰۰۱ درحالی آغاز عملیات نظامی نیروهای آمریکا در افغانستان را اعلام کرد که تصمیماتش به دلیل حملات ۱۱ سپتامبر به چالش کشیده شده بود و بیش‏ از هر زمان دیگری در یک شک راهبردی به سر می ‏برد. واشنگتن توجیح شک خود را دست داشتن القاعده به رهبری بن‏ لادن در عملیات ۱۱ سپتامبر و هدف آن را نابودی تروریسم القاعده و طالبان در افغانستان بیان کرد.
از زمان تأسیس کشور مستقل پاکستان در سال ۱۹۴۷ تاکنون، مناسبات دوجانبه افغانستان با پاکستان همواره دستخوش فرازونشیب عمدتاً ناشی‏ از اختلاف مرزی به‏ جاما...
اختلافات ترکیه و سوریه ریشه در رویکردهای قومی عصر عثمانی، سیاست‏ های تفرقه‏ افکنانۀ غرب و پیامدهای جنگ جهانی اول دارد.