اقتصاد سیاسی جهانی

تالیف: رابرت اُبرین / مارک ویلیامز / ترجمه: غلامعلی چگنی زاده / میترا راه نجات
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
ویراستاران:جان ملیسن / آنا مار فرناندز ترجمه:محمود ادیب