مجموعه پادکست های روسیه
قسمت اول: روابط روسیه و آمریکا

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
توسط جهانگیر کرمی و زهرا فعال عراقی
توسط مجتبی روزبهانی، مهندس میر محمود موسوی و محسن روحی صفت