تیر ۱۳۹۹
صباح زنگنه
یکی از مهم‌ترین محورهای رابطه ایران با همسایگان در عراق تجلی پیدا می‌کند. در حال حاضر، عراق با پیشنهاد پمپئو در ۷ آوریل ۲۰۲۰ به‌منظور برگزاری گفت‌وگوی استراتژیک میان آمریکا و عراق، وارد یک مرحله مهم و حساس شده است.
انتخاب مصطفی الکاظمی‌به عنوان نخست ‏وزیر مرحلۀ گذار عراق و نقطۀ عطفی بود تا بتواند بحران جاری در این کشور را خاتمه دهد. لکن مواضع موجود بر سر راه تشکی...
روسیه و کشورهای حاشیه خلیج ‏فارس در سال ۱۳۹۸ قدم ‏های مهمی‌برای تقویت روابط خود برداشتند که سفر ولادیمیر پوتین به عربستان و امارات عربی متحده و امضای ...