وبینار مشترک سه جانبه ایران، افغانستان و هند

۱۱ فروردین ۱۴۰۰

نشست سه جانبه مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS)، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و موسسه مطالعات دفای و تحلیلی هند پیرامون روند صلح در افغانستان و همکاری‌های منطقه ای روز سه شنبه مورخ 11 فروردین 1400 برگزار شد.

 این نشست با حضور آقایان دکتر سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل، مجید قافله ­باشی معاون پژوهشی و مطالعاتی، سعید قادری و حسین ابراهیم خانی و فرجاد امین کارشناسان ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، از یک سو و سوجانی چینوی (Sujan Chinoy) رئیس موسسه مطالعات دفاعی و تحلیلی هند، داود مرادیان (Davood Moradian) رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، شعیب رحیم (Shoaib Rahim)، ویشال چاندرا (Vishal Chandra)، یحیی اخلاقی (Yahya Akhlaqi)، پراسانتا پرادهان (Prasanta Pradhan)، آشوک بهوریا (Ashok Behuria) و آرین شریفی (Arian Sharifi) از محققان ارشد موسسات مذکور از سوی دیگر برگزار شد.

نشست مزبور در قالب  سه پنل «روند صلح افغانستان»، «همکاری‌های اقتصادی و ارتباطی» و «همکاری‌های منطقه ای و راه‌های رو به جلو» برگزار گردید.

مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست به شرح ذیل است:

  • جهان امروز با چالش های فراوانی از جمله همه گیری ویروس کرونا مواجه است که بسیاری از روندهای عادی جهانی را به خصوص در تجارت و ارتباطات مختل کرده است. با این حال این خوش بینی وجود دارد که از طریق همکاری‌های بین المللی و اجرای واکسیناسیون جهانی شرایط به خصوص در زمینه‌های سلامت، اقتصادی و تجاری بهبود پیدا کند.
  • تروریسم و افراط گرایی معضل جدی و فراگیر در منطقه است. این گروه‌ها درصدد هستند که شرایط در افغانستان را به دوران قبل و بی ثباتی بازگردانند. لذا ضروری است که همه کشورها با اتحاد و اقدامات هماهنگ علیه این معضل جهانی اقدام کنند.
  • افغانستان در حال حاضر در یک وضعیت پیچیده و دشوار انتقالی قرار دارد. خشونت ها و بی ثباتی‌ها در این کشور ادامه دارد و روند صلح و گفت و گو میان گروه‌های مختلف در افغانستان پیشرفت چندانی نداشته است. این شرایط نشان می دهد که همکاری‌ها کشورهای پیرامونی به خصوص ایران و هند در زمینه افغانستان می‌تواند به توسعه صلح و ثبات در منطقه کمک نماید.
  • افغانستان امروز نیاز به صلح در داخل و همچنین اجماع منطقه ای میان کشورهای همجوار دارد. لذا همه کنشگران منطقه ای باید با همکاری از توافق سیاسی پایدار و آتش بس جامع در افغانستان حمایت کنند. به نحوی که از یک سو دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور در زمینه‌های مختلف حفظ شود و از سوی دیگر صلح و ثبات پایدار در این کشور تامین گردد.
  • روندهای فعلی منطقه ای نشان می دهد که همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و ارتباطی به خصوص در زمینه‌های حمل و نقلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا سه کشور ایران، افغانستان و هند با توجه به ظرفیت های موجود باید تمام تلاش خود را برای گسترش همکاری‌ها و ارتباطات در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار دهند. توسعه پروژه چابهار یکی از این موارد است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است