صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
مطالعات اقتصاد بین الملل و انرژی

 

سید مجید قافله باشی

متاهل و دارای سه فرزند

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تهران

 

سوابق شغلی

 مدیر گروه مطالعاتی اقتصاد بین الملل و انرژی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 

 مسئول امور بین الملل، موسسه فرهنگی اکو، تهران

 کارشناس ارشد اکو، وزارت امور خارجه 

رایزن سیاسی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و لاهه

 

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.