صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
مطالعات اروپا و آمریکا

 


 کیومرث جاویدنیا

متولد: 1353

متاهل و دارای دو فرزند

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی روابط سیاسی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

زبان های خارجی: انگلیسی، فرانسه

 

اهم سوابق شغلی

رئیس مرکز مطالعات اروپا دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

رایزن مطالعاتی نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد نیویورک

کارشناس سیاسی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دانمارک

کارشناس میز ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا

 

 

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.