صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

 محسن پاک پرور

متولد: 1344  

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت بازرگانی، صنعتی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت

آشنایی با زبان های خارجی: انگلیسی، عربی

سوابق شغلی

مسئول بخش اقتصادی و بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران- دهلی نو و اسلام آباد

معاون و سرپرست اداره اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

معاون سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و کپنهاگ

سرپرست گروه مطالعات انرژی و اقتصاد بین الملل

رئیس گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.