صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
مطالعات جنوب و غرب آسیا

علیرضا خداقلی پور

متولد 1353

متاهل و دارای دو فرزند

سوابق تحصیلی

کارشناسی روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده روابط بین الملل

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران

زبان های خارجی: انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و ترکی

سوابق شغلی

وابسته سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد(1387-1383)

معاون اداره دوم آسیای غربی ( 1389-1387)

سرپرست اداره دوم آسیای غربی (1390-1389)

رایزن سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم (1394-1390)

مدیر گروه مطالعات آسیا دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ( از 1394 تاکنون)

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.