صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
مطالعات شرق آسیا و اقیانوسیه

 

 مژگان گلچین

تحصیلات

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران

کارشناسی ارشد ارتباطات سیاسی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

دکترای مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زبان خارجی: انگلیسی

 

اهم سوابق شغلی

رئیس مرکز مطالعات آسیای شرقی و اقیانوسیه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

رئیس آموزش دانشکده روابط بین الملل

کارشناس دپارتمان حمل و نقل و ارتباطات دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

کارشناس میز اتحادیه اروپا در وزارت امور خارجه

 

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.