صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
رویدادهای آتی
میزگرد تخصصی
بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ از منظر سازمان ملل
میزگرد تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ از منظر سازمان ملل
 ادامه خبر >>
جلسه سخنرانی
آقای احمد ازومجو مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی به مناسبت بیستمین سالگرد لازم الاجراء شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی
جلسه سخنرانی آقای احمد ازومجو مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی به مناسبت بیستمین سالگرد لازم الاجراء شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
بررسی رویکردهای داخلی و خارجی ترکیه پس از برگزاری همه پرسی
میزگرد تخصصی بررسی رویکردهای داخلی و خارجی ترکیه پس از برگزاری همه پرسی
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز مطالعات جهان معاصر چین ( CCCWS )
تحت عنوان : " راه ابریشم دریایی قرن بیست ویکم و زمینه های بالقوه همکاری"
 ادامه خبر >>
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.