صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
رویدادهای آتی
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و بنیاد گورچاکف روسیه
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و بنیاد گورچاکف روسیه
 ادامه خبر >>
افتتاحیه همایش بین المللی ایران و مناطق پیرامونی
افتتاحیه همایش بین المللی ایران و مناطق پیرامونی
زمان: دوشنبه ، 1/8/96 ، ساعت 9 الی 10:30
 ادامه خبر >>
همایش بین المللی ایران و مناطق پیرامونی
همایش بین المللی ایران و مناطق پیرامونی
3- 1 آبان 1396
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه مطالعات بین الملل راجارتنام سنگاپور RSIS))
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه مطالعات بین الملل راجارتنام سنگاپور RSIS))
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.